Предоставяне на далекосъобщителни услуги за нуждите на Агенция по вписванията

Дата на създаване на преписката: 17.02.2017

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.02.2017 17:00

Още
Техническа поддръжка на лицензите за СУБД Oracle за срок от 1 година

Дата на създаване на преписката: 12.12.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.12.2016 17:00

Още
Доставка на мрежово и комуникационно оборудване

Дата на създаване на преписката: 15.11.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06.12.2016 17:00

Още
Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция по вписванията

Дата на създаване на преписката: 15.11.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06.12.2016 17:00

Още
Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на АВ – София и регионалните структури

Дата на създаване на преписката: 14.10.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03.11.2016 17:00

Статус: Отворена

Още
Абонаментно обслужване и сервиз на компютърно, комуникационно и друго техническо оборудване за срок от 1 година

Дата на създаване на преписката: 13.10.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03.11.2016 17:00

Статус: Отворена

Още
Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на АВ – София и регионалните структури

Дата на създаване на преписката: 18.08.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09.09.2016 17:00

Статус: Прекратена

Още
„Застраховка на сградите на АВ; застраховки Каско, Гражданска отговорност и Злополука на местата в МПС на служебните автомобили на АВ“

Дата на създаване на преписката: 09.06.2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.06.2016 17:00

Още