Върни се горе

Пресцентър

СЪОБЩЕНИЕ

Агенция по вписванията уведомява своите клиенти, че поради профилактика на информационната система на регистър БУЛСТАТ, достъпът до електронните услуги на регистъра ще бъде преустановен за времето от 9,00 ч. до 15,30 ч. на 22.04.2017 г.


Всички новини